öppet för jour personal

Onsdag den 1 september har vi öppet för de som har fullgjort minst 3 jourpass på klubben.

För att premiera de som hjälper till på klubben har styrelsen beslutat att hålla extra öppet för dem, vi samlas vid 17,00 och hjälps åt med att öppna de banor vi vill använda.

Du gillar kanske också...