Hälsingborgs Jaktskytteklubb

Vinterskyttet 2020/21

Vi kommer att ha öppet på trapbanan för vinterskytte söndagar 10.00 – 12.00 varannan vecka med början 11 oktober. Liksom tidigare är även skyttar från andra klubbar välkomna. Vi hjälps åt med att sätta...

Dubbeltrap special

Efter önskemål från medlemmar kör vi en dubbeltrap special söndag 18/10    vi ställer om ordinarie kastare till variabel vilket innebär att utkasten varierar i både höjd och sidled, dessutom ställer vi en extra kastare...