Hagelskytte

På Hälsingborgs Jaktskytteklubb skjuter vi lerduvor på två separata banor. På den ena skjuter vi nordisk trap som är den vanligaste formen av trapskytte i Sverige. Grenen anses av många som inkörsporten till lerduveskyttet. Detta betyder för den sakens skull inte att nordisk trap är lätt, men formatet är relativt lätt att ta till sig och ger en god grund att bygga vidare ifrån. I nordisk trap använder man en kastmaskin och skjuter från 5 olika skjutstationer som ligger 8 meter bakom kastaren.

I nordisk trap används endast stålhagelpatroner med 24 gram hagel i max storlek #7 (2,5mm). Blyhagelpatroner är förbjudna.

_DSC1494

Den andra är sportingbanan  där skjuter vi Compak Sporting. Sporting skytte har stora likheter med jaktskytte. Här har Hälsingborgs Jaktskytteklubb hela 10 olika kastmaskiner som ger stora möjligheter till variation och svårighetsgrad på lerduvorna.

I allt sportingskytte på Hälsingborgs Jaktskytteklubb används endast stålhagelpatroner med max 28 gram hagel i max storlek #6 (2,75mm). Blyhagelpatroner är förbjudna.

Hagelskytte bygger helt på koordination och kallas därför också för instinktivt skytte. Man skjuter på rörliga mål och det kräver en koordinerad kroppsrörelse, en bra anläggning av geväret och fokusering på målet, alltså lerduvan, för att ha möjlighet att träffa. Eftersom lerduvan hela tiden är i rörelse går det heller inte att sikta direkt på den, det skulle då göra att du skjuter bakom den. Rörelsen du gör, kallas sving och det är viktigt att låta svingen sköta den framförhållningen som krävs för att träffa.

_DSC1515
På båda banorna gäller självklart en säker vapenhantering och användning av både hörselskydd och skyddsglasögon. Den som är jouransvarig på banan har rätt att stoppa skyttar som inte följer gällande reglemente.

För ytterligare information, kontakta info@hbgjsk.se