Kulbanorna

Säkerhetsbestämmelser på kulbanorna
Vapenrem är ej tillåten
Slutstycket ska vara öppet och vapnet plundrat vid all förflyttning
Provanläggning får endast göras av skytt som står i sin bur – Vid klick- håll vapnet i skjutriktningen
riktat mot vallen och tillkalla skjutledaren – Skjutledarens kommandon skall åtlydas
All skjutning sker med mantlad kula, jaktammunition förstör tavlan. Jaktammunition endast tillåten
på inskjutningsbanan
Hörselskydd ska användas.


Så här går skyttet till, inskjutiningsbanan
Anmäl Dig till skjutledaren, lämna biljett eller betala.
Skjutledaren kommer att ropa upp ditt namn när det är din tur att skjuta.
När det är Din tur går du till inskjutningsburen, du har 20min på dig (du får skjuta hur många skott du
vill)
Du kan avlägsna dig när du är färdig.


Så här går skyttet till, älgbanan
Anmäl Dig till skjutledaren, lämna biljett eller betala.
Skjutledaren kommer att ropa upp ditt namn när det är din tur att skjuta.
När det är Din tur ställer du dig i din bur – En serie omfattar 16 skott
När alla skyttar kommit på plats ger skjutledaren tecken till skytten att börja.
Älgen körs fram, när skytten skjuter första skottet så startar älgen automatiskt var på man kan skjuta
det andra skottet.
Man väntar i sin bur tills alla skyttar har skjutit färdigt.


Gott uppförande
Visst är det tråkigt när skyttet inte gick som man tänkt, men låt inte Ditt dåliga humör störa övriga
skyttar
Kom väl förberedd
Städa undan dina tomhylsor när du skjutit färdigt
Skjutledaren uppskattar att man hjälper till med att städa undan