Om oss

Välkommen till Hälsingborgs Jaktskytteklubb!

Hälsingborgs Jaktskytteklubb håller till i Rökille som ligger öster om stan, bredvid det nya fjärrvärmeverket.
Vi bedriver tränings och tävlingsskytte med hagel och kulgevär. Det finns skjutbanor för Nordisk trap och Compak, älgbana, inskjutningsbana samt korthållsbana.

På Hälsingborgs Jaktskytteklubb  finns möjlighet att examineras för björnpasset.
Är du eller ditt företag intresserad av att boka eventskytte så är ni välkomna att kontakta oss.

Så här hittar du hit, sväng in vid gasmacken. mittemot ridhuset.
Adressen är Hjortshögsvägen 7

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är karta-1-1024x479.jpg
Klicka på kartan om du vill se mer.

Lite historia om vår förening!

Helsingborgs Jaktskytteklubb har en lång historia och bildades redan 1948. Första styrelsen konstituerade sig den 13 juni 1949 och det beslutades då att klubben skulle ansluta sig till Skånska Jägarsällskapets jaktskyttesektion. Första lerduvebanan anlades på regementets mark på Berga (K2) vid Ängelholmsvägen. Klubben bestämde sig genast att även skaffa en ”skeetshootingbana” och fick då använda Ulf Trolles privata bana på Trollenäs. Banan invigdes den 10 september 1949 och det anordnades träningsskjutningar varje söndag där priset per serie låg på 8 kr för medlemmar och 10 kr för icke medlemmar. Ett 50-tal medlemmar anmälde sig redan från starten och medlemsantalet fördubblades snabbt.

1950 beslöt man att bygga torn och låda. Man skaffade också ett nät som fångade upp hela duvor. Det beslutades att välja skjutledare, jourtjänst och två pojkar anställdes för att sköta kastmaskinerna. På årsmötet 1951 antogs ett fantastiskt förslag om att ta in ständiga medlemmar till en engångsavgift på 100 kronor.

1954 köpte man in en trapkastare från USA och hoppades att intresset skulle öka hos jägare då detta skyttet jämfördes med fågeljakt efter stående hund. Man började även med månadstävlingar under maj-september. 1959 vädjade ordförande till de ständiga medlemmarna att avstå från sin rätt att inte betala årsavgift. För att klara årets budget togs ett lån i Sparbanken på 1 000 kronor och med 5 års amorteringstid. Ängelholms jaktskytteklubb lades ner 1961 och HJSK fick ta över samtliga inventarier. 1962 byggdes älgbanan på Boserups gods och invigdes den 8 september samma år. Framdrivningen av älgen var till en början manuell och man använde en upp och nervänd cykel. Årsavgiften höjdes 1976 från 15 till 25 kr. En hagelserie kostade 7 kr och älgbanan 5 resp. 7,50.

Planerna på nya banor på Berga lades i malpåse 1983 då väg 111 skulle byggas. Kommunen kunde inte heller erbjuda ny plats för fyra skeet- och trapbanor samt klubbstuga. Under de närmaste tio åren sköts det bra på Boserups kulbanor. Ett mindre fasantorn byggdes vilket användes flitigt av hagelskyttarna. 1993, efter tio långa år utan egna banor, kunde man äntligen inviga de nya hagelbanorna på vår nuvarande plats på Rökille gård med två skeet- och två trapbanor.

Under de kommande 4 åren pågår ett digert arbete med att bygga en komplett skjutanläggning. Man lyckas förhandla fram ett markkontrakt som lär vara det längsta staden någonsin skrivit med någon arrendator. I maj 1997 kunde man, med fanfar av jakthorn och bandklippning, hålla en högtidlig invigning av Helsingborgs Skyttecenter Rökille.

Det har sedan dess pågått en ständig utveckling av banan på olika sätt. År 2011  förändrades föreningens arrendeavtal då vår areal på NSR´s område halverades samtidigt som gamla Rökille gård revs för att ge plats åt nya verksamheter. Vi fick också fina skyddsvallar runt vår anläggning och en helt ny infart. Skyttet har också utvecklats främst genom vår sportingbana samt ny inskjutningsbana och en väl uppdaterad älgbana.

Vår förening är nu den finaste och mest kompletta viltmålsbanan i hela regionen. Med din hjälp så kan vi tillsammans fortsätta att utveckla och bygga vidare på det som så många medlemmar har bidragit med över historien. Du ska alltid känna dig varmt välkommen var gång du kommer till vår gemenskap!

Varmt välkommen till HJSK

Styrelsen