Sporting banan

Säkerhetsbestämmelser Sporting banan
Vapenrem ej tillåten
Vapnet skall vara brutet och plundrat vid all förflyttning
Provanläggning får endast göras av skytt som står på en platta – Vid klick- håll vapnet i
skjutriktningen och tillkalla skjutledaren – Skjutledarens kommandon skall åtlydas.
I allt sportingskytte på Hälsingborgs Jaktskytteklubb används endast stålhagelpatroner med max 28
gram hagel i max storlek #6 (2,75mm). Blyhagelpatroner är förbjudna.
Skyddsglasögon (vanliga glasögon eller solglasögon är ok), hörselskydd och keps ska användas på
grund av risk för duv splitter.


Så här går skyttet till.
Anmäl Dig till skjutledaren, lämna biljett och skriv upp dig på skjut listan, notera vilken plats du får i
listan.
När det är Din tur ställer du dig på den platta du skrev upp dig på listan – En serie omfattar 25 duvor,
man skjuter mot 5 duvor från varje platta, du får ladda och skjuta två skott på enkelduvor och därför
kan det gå fler än 25 skott på en serie.
När alla skyttar kommit på plats ger skjutledaren tecken till skytten på platta 1 att börja.
Läs på skylten framför, den berättar vilken eller vilka kastare som används till följande duva/duvor
som kommer att kastas. Det framgår även om det är enkelduva eller dubblé men det kan även vara
simultan, då kastas två duvor samtidigt.
Skytten kallar på en duva och skjuter. Nästa skytt kallar på en duva osv, tills alla skyttar skjutit på 5
duvor.
Skjutledaren kommenderar byte och alla skyttar flyttar ett steg åt höger, skytten på platta 5 går till
platta 1.
När alla skyttar kommit på plats börjar skytten som står på platta 1 och skyttet fortsätter på samma
sätt tills alla skyttar skjutit mot 25 duvor.
När Du står på en platta är det tillåtet att ha patroner i patronläget
men Du får inte slå ihop geväret förrän det är Din tur att skjuta.
Piporna ska peka upp och ut mot skjutområdet när geväret slås ihop.


Gott uppförande
Visst är det tråkigt att bomma, men låt inte Ditt dåliga humör störa övriga skyttar
Stå still på plattan tills alla skjutit färdigt
Vänta med att plocka tomhylsor tills serien är slut
Snacka inte med åskådarna under pågående skjutning
Skjutledaren uppskattar att man hjälper till med att fylla på duvor