Jägarexamen

För att bli jägare och kunna jaga med ett eget vapen måste man ha jägarexamen. I jägarexamen ingår både en teoretisk del om djur, natur, lagar och säker vapenhantering. Utbildningen innehåller både teori och praktiska övningar. Den teoretiska delen avslutas med en skriftlig examination och den praktiska delen avslutas med ett praktiskt test som innehåller skjutprov, avståndsbedömning samt vapenhantering.

DSC_0780Vi vill gärna framhålla att jägarexamen egentligen bara är starten, grundstenen som möjliggör för en fortsatt inlärning och djupare förståelse för sammanhanget mellan viltvården och naturen omkring oss. För varje gång du rör dig i skog och mark, med eller utan vapen i hand så finns det något att lära och ta med sig till nästa tillfälle.

Det är också av hög vikt att fortsätta skytteträningen. Man blir aldrig fullärd som skytt och ju mer du tränar desto mer ökar sannolikheten för tillfällen för skott under jakten. Med det skrivet så är det samtidigt lika viktigt att lära sig och känna sina begränsningar. Skadeskjutningar motverkas bäst genom regelbunden skytteträning.

För tillfället erbjuder inte Hälsingborgs Jaktskytteklubb någon jägarexamens utbildning eller examination.
Vi hänvisar till kurser som hålls i bl.a. Studiefrämjandets regi eller någon annan fortbildningsorganisation.