Kulskytte

På Hälsingborgs Jaktskytteklubb finns det tre olika skjutbanor för kulgevär. Inskjutningsbanan på 73 meter har måltavla på räls som underlättar markering. Det finns en älgbana på 80 meter med elektronisk markering samt en korthållsbana för t.ex. viltmålsskytte med gevär i kaliber .22lr.

DSC_0768På älgbanan är det endast tillåtet att skjuta med ammunition med helmantlad kula. Lämplig övningsammunition finns till försäljning i följande kalibrar; 6,5×55 Swedish mauser, .308 Winchester och 30-06 Springfield.

Glöm ej att din vapenlicens skall vara med på banan!