Trap banan

Säkerhetsbestämmelser Trap banan
Vapenrem ej tillåten
Vapnet skall vara brutet och plundrat vid all förflyttning
Provanläggning får endast göras av skytt som står på en platta – Vid klick- håll vapnet i skjutriktningen
och tillkalla skjutledaren – Skjutledarens kommandon skall åtlydas
All skjutning skall ske med stålhagel 24g
Skyddsglasögon och hörselskydd ska användas, keps rekomenderas. (vanliga glasögon eller
solglasögon är ok)


Så här går skyttet till.
Anmäl Dig till skjutledaren, lämna biljett och skriv upp dig på skjut listan, notera vilken plats du får i
listan.
När det är Din tur ställer du dig på den platta du skrev upp dig på listan – En serie omfattar 25 skott,
man skjuter 5 skott på varje platta
När alla skyttar kommit på plats ger skjutledaren tecken till skytten på platta 1 att börja.
Skytten kallar på en duva och skjuter. Nästa skytt kallar på en duva osv, tills alla skyttar skjutit 5 skott.
Skjutledaren kommenderar byte och alla skyttar flyttar ett steg åt höger, skytten på platta 5 går till
platta 1.
När alla skyttar kommit på plats börjar skytt nr 1 som nu står på platta 2 och skyttet fortsätter tills
alla skyttar skjutit 25 skott.
När Du står på en platta är det tillåtet att ha en patron i patronläget
men Du får inte slå ihop geväret förrän det är Din tur att skjuta.
Piporna ska peka upp och ut mot skjutområdet när geväret slås ihop.


Gott uppförande
Visst är det tråkigt att bomma, men låt inte Ditt dåliga humör störa övriga skyttar
Stå still på plattan tills alla skjutit färdigt
Vänta med att plocka tomhylsor tills serien är slut
Snacka inte med åskådarna under pågående skjutning
Skjutledaren uppskattar att man hjälper till med att fylla på duvor