Info Covid-19

Vi har handsprit tillgänglig på toaletten, klubbstugan och i skjutboden. Vänligen följ rekommendationer om avstånd och vistas inte i lokalerna mer än nödvändigt.

Jägarförbundets rekommendationer för skjutbanor
https://jagareforbundet.se/contentassets/0c43313f479248da859c46f12d398503/coronatider-pa-skjutbanan_ny.pdf

Jägarförbundets rekommendationer inför höst jakten
https://jagareforbundet.se/contentassets/0c43313f479248da859c46f12d398503/information-till-jaktlag-infor-hosten-2020-angaende-covid-19.pdf