Författare: hbgjsk

Årsmötet valde ny ordförande

Efter många år som ordförande kunde Gustaf Plym Forshell överlämna klubban till nya ordförande Mikael Fritzon vid Hälsingborgs Jaktskytteklubbs årsmöte 2017-02-06. Gustafs insatser för vår klubb har varit ovärderliga och han kan lämna över en verksamhet som vi alla kan vara stolta över – Mikael Fritzon. Vi hoppas nu att du kan ägna dig åt skytte framöver och visa vem som är bäst på Trap-banan. Tack Gustaf!    

Dagordning för årsmöte 2017

Dagordning för årsmöte Hälsingborgs Jaktskytteklubb 2017-02-06 §1. Årsmötet öppnas §2. Fastställande av dagordningen §3. Frågan om årsmötets behöriga utlysande §4. Val av ordförande att leda årsmötet §5. Val av sekreterare att föra årsmötesprotokollet §6. Val av två personer att tillsammans med ordföranden justera årsmötesprotokollet §7. Val av två rösträknare §8. Klubbens verksamhetsberättelse för 2016 §9. Klubbens kassarapport för 2016 §10. Revisorernas årsberättelse §11. Frågan beträffande styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 §12. Val av ordförande för 2017. Avgår : Gustaf Plym Forshell §13. Val av 3 styrelseledamöter för 2 år. Avgår: Mikael Fritzon, Eva Lindberg, Eva Vig §14. Val av 2 suppleanter för 1 år. Avgår: Thobias Ahlbin, Tommy Ek §15. Val av 2 revisorer för 2017. Avgår: Per Pehrsson, Björn Kjellander §16. Val av revisorssuppleant...

Kallelse till årsmöte Hälsingborgs Jaktskytteklubb 2017

Måndagen 6/2 kl. 19.00 i Klubbstugan Vidablicks Idrottsplats i Mörarp. Välkommen till årsmötet! Årsmötet följer den sedvanliga dagordningen med en extra punkt som avser ett förslag till stadgeändring. Enligt stadgarna är områdesansvarig även klubbens säkerhetschef. Styrelsen föreslår en uppdelning i två tjänster som båda tillsätts vid årsmötet. Agenda, ekonomisammanställning och verksamhetsberättelse kommer att finnas tillgängliga vid årsmötet. Efter årsmötet serveras kaffe och mackor. Vi brukar alltid starta säsongen med en fixardag och i år samlas vi lördagen 25/3 med början kl 10. Eftersom vi i år skall inspekteras av polisen för att få förnyat tillstånd är det mycket att göra och vi hoppas att många kan ställa upp. Vår verksamhet bygger på att medlemmarna hjälper till och viktigast är att fler hjälper till med jourtjänst....

Ny älgbana!

Den nuvarande älgbanan som är 20 år är omodern men framför allt helt utsliten och opålitlig. Vid styrelsemötet 15/8 beslöts att klubben köper in en ny älgbana. Det är en stor investering, ca. 160 000 kr, men tack vare en stram ekonomisk politik, höjda biljettpriser är klubbens likviditet tillfredsställande och med fördelaktiga betalningsvillkor bedömde styrelsen att det fanns underlag för beslutet. Dalby Viltmål levererar och installerar den nya banan, arbetet påbörjas när årets säsong är slut. När säsongen 2017 börjar kommer vi ha en ny modern älgbana i drift där vi utöver traditionellt älgskytte kan bedriva skytte mot andra mål i olika hastigheter!