Sammandrag från årsmötet

Ett sent sammandrag från klubbens årsmöte den 14.feb i Mörarp. På mötet deltog 16 personer. Ordförande öppnade mötet och läste upp årsberättelsen.

Under 2021 sköts det flitigt men det ordnades inga tävlingar (Covid var en del i detta), istället var det stort fokus på event och prova på skytte, dessa aktiviteter stod för all extra inkomst till klubben. 

Detta sköttes exemplariskt av ett fåtal personer, men vi hade stora utmaningar i jouren under sommaren / hösten på både hagel och älgbanan, men nåt sätt lyckades vi hålla klubben öppen ändå.

Gustaf Plym Forshell utsågs till Hedersmedlem för hans fantastiska insatser till klubben under alla dessa år. 

Klubbens ekonomi är god, i år sker en större förändring i styrelsen, vi hade avtackning till de som lämnade, samt välkomnade fyra stycken nyval. 

Den nya styrelsen består av Per Alderbrink (Ordf.), Björn Kjellander (kassör), Peter Sundqvist (Ledamot /sekr.), Ronnie Bergström (Ledamot), Kent Rosell (Ledamot), Jerry Thörnblad (Ledamot), Mikael Courouclis (Ledamot), Alex Cramariuc (Suppl.) och Anders Lorentzon (Suppl.)

Låt oss än en gång påminna oss själv att vi har Nordvästra Skånes bästa bana, hagel och älgbana nästan mitt i Helsingborg, dessutom har vi ett bra samarbete med NSR och inga klagomål. 

Detta är synnerligen ett gott läge!!! Den nya styrelsen kommer att fokusera på struktur och stärkt gemenskap i klubben genom olika aktiviteter. Detta kräver ju förstås en liten insats, men när alla hjälps åt så stärks också gemenskapen. Tillsammans bygger vi våran klubb till en bättre.

Mvh, Styrelsen

Du gillar kanske också...