Verksamhetsberättelse för 2016

Hälsingborgs Jaktskytteklubbs styrelse bestående av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter har under året haft 7 protokollförda sammanträden.

Antalet betalande medlemmar var vid årets slut 166, en liten ökning från föregående år.

Under året har NSR påbörjat markarbeten för KAAB som hyr mark i anslutning till skjutbanan. För vår del innebär det att vi 2017 får en ny infart från Hjortshögsvägen och att vår gräns mot KAAB markeras med ett stängsel. Den södra vallen till 50-metersbanan har höjts. Klubbens verksamhet kommer inte att påverkas.

På hagelbanorna var aktiviteten högre än förra året,1300 serier på trapbanan och 2600 på jägarhörnan- eventskyttet 130 serier. Klubben var värd för en vintercup och en omgång i sportingserien.

Under året genomfördes tre klubbtävlingar- Klubbmästerskapet i engelsk sporting vanns av Kent Rosell ,Fredrik Johansson vann compak sporting och Mikael Fritzon vann 22lr-tävlingen.

Antalet elever till jägarexamen låg på samma nivå som 2015.

Aktiviteten på älgbanan begränsades i stor utsträckning av tekniska fel vilket fick styrelsen att besluta om inköp av ett helt nytt system som installerades under hösten och fungerar utmärkt. Halva kostnaden, 72 000 kr, erlades under året, resten betalas under 2017

Årets resultat blev -74748 kr(hela kostnaden för älgbanan kostnadsförd). Trots den stora investeringen har klubben en tillfredsställande likviditet.

Vi ser fram mot ett nytt år med hög aktivitet på alla banor och många frivilliga insatser!

Styrelsen.

Du gillar kanske också...